Dr.Öğr.Üyesi
Ahmet KARA
Birim
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İletişim